Einkaufsbedingungen

Diese Einkaufsbedingungen sich gültig beim Einkauf im Internet Geschäft der Fa. RD MOTO. Die Bedingungen spezifizieren die Rechte und Verpflichtungen des Verkäufers - RD MOTO, mit Sitz in Lukavice 267, 516 03 Lukavice, Id.Nr.: 72789760, Ust.-Ident-Nr. 8108183413

und des Käufers (Kunde, Benutzer). Alle Verträge sind in Übereinstimmung mit dem tschechischen Recht. Ist der Vetragspartner der Benutzer unterliegen die nicht festgelegten Geschäftsbedingungen den Festlegungen des BGB (Gesetz Nr. 638/1992 GBl.) und dem Gesetz Nr. 40/1964 GBl. (Kundenschutz), alles in der Fassung der späteren Festlegungen.

Begriffsbestimmung

Verbrauchervertrag ist der Kaufsvertrag. Leistungsvertrag oder ein anderer Vertrag, wenn die Vertragsparner der Käufer und der Verkäufer sind.

Der Verkäufer ist die Fa. RD MOTO mit Sitz in Lukavice 267, 516 03 Lukavice, Id.Nr.: 72789760, die bei Vertrag Unterzeichnen und seiner Realisierung im Rahmen ihrer Geschägstaktivitäten handelt. Die Fa. ist ein Subjekt, der direckt oder mittels eines weiteren Subjekt Produkte oder Dienstleistungen leistet.

Der Kunde unseres E-shops ist der Käufer. In Übereistimmung mit der gültigen Legislative ist der Käufer, der gleichzeitig der Benutzer ist und der Käufer, der nicht der Benutzer ist, unterschieden.

Kaufender Benutzer (w. nur Benutzer) ist eine Person, die bei Vertragsunterschreiben und Vertragserfüllung nicht im Rahmen seiner Geschäfts- oder Unternehmertätigkeit handelt.

Der Käufer, der kein Benutzer ist, ist ein Gewerbliche, der Produkte oder Dienstleistungen für seine Unternehmertätigkeiten kauft und realisiert. So ein Käufer unterliegt den Regeln der Geschäftsbedingungen in ihn betreffendem Umfang und dem HGB.

Kaufvertrag

Die Bestellung ist Unterlage für den Kaufsvertrag und ist abgeschlossen im Moment der verbindlichen Annahme der Bestellung vom Lieferant (Bestätigung der Bestellung von dem Lieferant). Ab diesen Schritt sind der Käufer und Verkäufer in Vertragsverbindung mit allen betroffenen Rechten und Verpflichtungen.

Mit Vertragsabschluss bestätigt der Käufer, dass er die Geschäfsbedingungen, incl. der Reklamationsordnung zur Kenntnis nimt und mit den einverstanden ist. Auf die Geschäfsbedingungen und die Reklamationsordnung ist der Käufer vor der Eingabe der Bestellung ausreichend aufmerksam gemacht und kann sie volkommend zur Kenntnis nehmen.

Der Lieferant behält das Recht die Bestellung vor dem Vertragabschluß zu stornieren, wenn: das Produkt nicht mehr produziert oder nicht mehr geliefert wird, oder wurde der Preis wesentlichgeändert. Sollte so eine Situation entstehen, kontaktiert umgehend der Lieferant den Käufer und bespricht mit ihm die weiteren Schritte. Sollte der Käufer schon bezahlt oder teilweise bezahlt haben, wird die bezahlte Summe zurüch auf Käuferskonto oder Adresse überwiesen und der Verkaufsvertrag wird nicht abgeschlossen.

Widerspruch mit dem Kaufsvertrag.

Sollte die übernommene Ware nicht mit der Bestellung (Kaufsvertrag) übereinstimmen, hat der Käufer das Recht kostenlos ohne Verzug vom Lieferant die Behebung im Sinne des Kaufvertrages zu fordern, (Austausch, Reparatur). Ist es nicht möglich, hat der Käufer das Recht auf angemessenen Preisnachlass oder vom Vertrag zurückzutreten. Das gilt nicht, wenn es dem Käufer vor der Ware Übernahme bekannt war, oder hat selbst diesen Widerspruch verursacht. Ein Widerspruch, der im Laufe 6 Monaten nach Ware Übernahme festgestellt wird, ist als bekannte Widerspruch schon bei der Ware Übernahme beurteilt, sobald es der Lage der Sache nicht widerspricht oder sich das Gegenteil zeigt.

Zahlung

Der Kunde bezahlt bei der Lieferung - Nachzahlung

Banküberweisung

Bar Geld

Porto- und Verpackungkosten

Bei Bestellung mit persönlicher Wareabnahme entfallen Porto- und Verpackungkosten.

Persönliche Abnahme

Die bestellte Ware ist bei RD MOTO, Lukavice 267, 516 03 Lukavice zum Ausliefern vorbereitet.

Lieferzeit

In der Regel innerhalb von zwei bis drei Werktagen bei Lieferung per Post, wenn der Artikel ist auf Lager. In einer Saison, wenn große Mengen von Aufträgen, kann die Lieferzeit verlängert werden.

Der Lieferant behält das Rech die Lieferzeit zu verlängern, wenn die Ware aus Ausland bestellt wird oder sich nicht im Lagerbestand befindet.

Lieferbedingungen

Ware Abnahmestelle wird auf Grund der Bestellung festgelegt. Der Vertrag ist erfüllt sobald die bestellte Ware auf die angegebene Adresse zugeliegert wird. Mit der Lieferung wird standard die Rechnung mitgeliefert.

Der Käufer hat das Recht vom Vertrag zurücktreten:

Wenn der Vertrag über Fernkommunikation, (Internet) abgeschlossen wurde, kann der Käufer gemäß des § 53 Abs. 7 des BGB in einer Frist von 14 Tagen nach Ware enthalt zurücktreten. Die Zurücktretung muss spätestens den 14. Fristtag einkommen. Der Käufer muss schriftlich die Zurücktretung dem Lieferant mitteilen (Bestellnummer, Einkaufsdatum und Adresse für die Rückweisung des Kaufbetrages).

Die Ware muss der Käufer nach Vertragsstorno per Post in der original nicht beschädigten Verpackung, ohne Beschädigung, ohne Benutzungspuren, komplett mit dem original Lieferschein, Rechnung zurückschicken. Die Ware kann auch persönlich zurükgegeben werden.

Der Lieferant überweist den entsprechenden Betrag zurück auf Käufers Konto, oder per Post, oder kann der Betrag dem Käufer Cash auf der Adresse der Fa. RD MOTO, Lukavice 267, 516 03 Lukavice, ausgezahlt werden.

Diese Gesetzfestlegungen können aber nicht als Möglichkeit einer kostelosen Ausleihe der Ware verstanden werden. Wendet der Käufer in der 14 Tagesfrist, ab Übernahme der Ware, das Zurückretungsrecht an, ist er verpflichtet dem Verkäufer die komplette Lieferung des betroffenen Kaufsvertrag zurück liefern. Is es nicht mehr möglich /es wurde inzwischen schon ein Teil der Ware/Lieferung kaputt gemacht), ist der Käufer verpflichtet diese Ware bezahlen. Is die rückgegebene Ware nur teilweise beschädigt, ist der Verkäufer berechtigt von dem Käufer die Entschädung im höhe des Kaufpreises anzuwenden. In so einem Fall muss der Verkäufer den entstandenen Schaden nachweisen und der Verkäufer zahlt dem Käufer nur den reduzierten Kaufspreis zurück.

Vom Kaufpreis, der dem Käufer zurückbezahl sein soll ist der Verkäufer berechtigt seine Maniluplationskosten mit der zurückgelieferten Ware abrechnen, in max. Höhe 100,- CZK (Transportkosten usw.)

Personaldatenschutz

Zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GPDR)

Osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom řádně vybavili a doručili vaši objednávku. Pokud nastanou jakékoliv problémy, díky vašim osobním údajům víme, na koho se můžeme obrátit.

Osobními údaji, které jsou prodávajícím shromažďovány, jsou fakturační informace kupujícího uvedené při objednávce zboží (jméno, příjmení, telefonní spojení, e-mailová adresa, dodací adresa – ulice, město, PSČ), popř. e-mailová adresa pro zasílání odchodních sdělení.

Velkou část vašich osobních údajů potřebujeme k tomu, abychom s vámi vůbec mohli uzavřít kupní či jinou smlouvu ohledně zboží či služeb, které si u nás chcete zakoupit. Jakmile je smlouva uzavřena, tak vaše osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom vám řádně doručili zakoupené zboží. Na základě tohoto právního důvodu tedy zpracováváme především údaje fakturační a doručovací.

Pokud se na nás obrátíte s nějakým dotazem/problémem, musíme k jeho zodpovězení/vyřešení zpracovávat vaše údaje.

V některých případech mohou být osobní údaje předány i třetím subjektům (např. dopravci zboží).

Pomocí historie vašich objednávek vám můžeme v případě potřeby nabídnout další zboží, např. příslušenství a náhradní díly k zakoupeným produktům.

Vaše osobní údaje můžeme rovněž zpracovávat z důvodu, že je potřebujeme k uplatnění našich práv a právních nároků (např. v případě, že vůči nám budete mít neuhrazenou pohledávku). Dále můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i z důvodu, že je potřebujeme pro účely kontrol prováděných orgány veřejné moci a z dalších obdobně závažných důvodů (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let).

Pro účely zasílání obchodních sdělení a nabídek zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, který můžete kdykoliv zrušit.

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Abychom zamezili neoprávněnému přístupu a zneužití vašich osobních údajů, zavedli jsme přiměřená opatření jak technického, tak organizačního rázu.

Schlussbestimmungen

Diese Verkaufsbedingungen gelten in der Fassung auf der Interneseiten des Verkäufers am Tag des Vertragsabschlusses. Die Bestellung hat nach bestätigen die gleiche Kraft wie der Verkaufsvertrag und der Verkäufer archiviert sie für Geschäftsabwicklung und weitere Evidenz.Der Bestellungstand ist dem Käufer zugängig. Der Vertrag kann in tscheschischer, event. anderen Sprache abgeschossen werden sobald es dem Vertragabschluss nicht hindert.

Diese Verkaufsbedingungen ermögllichen dem Käufer die Archiviereung und Wiedergabe. Mit Vertragsabschluss ist der Käufer einverstanden mit den Verkaufsbedingungen in der gültigen Fassung am Tag des Vertrags absenden, incl. des Preises nach der Bestellung, sobald es im konkreten Fall nicht nachweislich anders abgesprochen wurde.


Diese Bedingungen treten am 20.11.2013 in Kraft.