Dear Customers and Business Partners, Please note that in the current situation with Covid-19 pandemic our manufacture and distribution is not limited (advantange of in-house manufacture!) and RDmoto functions as usual. Thank you for your support!

EU project


Název projektuÚčast na zahraničních výstavách a veletrzích
Registrační číslo projektu (MS2014+)CZ.01.2.111/0.0/0.0/15_016/0005445
Číslo a název prioritní osy OP PIKPO 2 - Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků
Místo realizace projektuLukavice 267, 516 03
Název příjemce (jméno a příjmení u fyzické osoby)Martin Drašnar
Rodné číslo (jen u fyzické osoby)810818/3413
Datum narození (jen u fyzické osoby)18. 08. 1981
Místo trvalého bydliště (jen u fyzické osoby)Rychnov nad Kněžnou - Lukavice 88, 516 01
Sídlo příjemceTřebešov 83, 516 01
CIN72789760


EU